Čak 73 posto zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj se ili već cijepilo (24 %) ili se planira cijepiti (49 %) protiv COVID-19.  Razina povjerenja zdravstvenih djelatnika u sigurnost cjepiva je visoka (76 %), dok se 10 % zdravstvenih djelatnika ne planira cijepiti, a nisu preboljeli COVID-19 i nisu zaštićeni antitijelima. Ove podatke o mišljenju onih na čijim leđima stoji cijeli zdravstveni sustav donosi veliko istraživanje stavova zdravstvenih djelatnika koje smo u siječnju, prije početka javnozdravstvene kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“, proveli među članstvom devet komora u zdravstvu.
U istraživanju je sudjelovao vrlo značajan broj zdravstvenih djelatnika – članova komora, skoro devet tisuća liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, primalja, stomatologa, medicinskih biokemičara, psihologa, ljekarnika, radnih terapeuta, sanitarnih inženjera i radiološko-tehnoloških i medicinsko-laboratorijskih djelatnika koji su odgovorili na anketni upitnik[1].

Dva od deset zdravstvenih djelatnika bila su zaražena koronavirusom

Zanimljiv podatak ovog istraživanja je da su 2 od 10 ispitanika (19 %) potvrdila da su bili zaraženi koronavirusom. Nešto više od polovice zdravstvenih djelatnika (ispitanika) smatra vjerojatnim mogućnost da se zaraze koronavirusom(56 %), a podjednak broj smatra COVID-19 opasnom bolešću (55 %).

Zdravstveni djelatnici su na skali od 1 do 7 procjenjivali svoje stavove o nekoliko psiholoških prediktora koji ključno utječu na odluku pojedinca o cijepljenju. Istraživanje je pokazalo da je spremnost na cijepljenje značajno veća kod onih koji smatraju da su cjepiva sigurna, koji ne potcjenjuju opasnost od COVID-19, koji manje važu koristi i rizike cijepljenja te onih ispitanika koji imaju veći stupanj kolektivne odgovornosti. Ne iznenađuje da je najveći dio već cijepljenih i onih koji će se cijepiti protiv COVID-19 u proteklih pet godina cijepljen i protiv gripe.

Visok stupanj povjerenja u sigurnost cjepiva

Na skali od 1 do 7 ispitanici su povjerenje u sigurnost cjepiva ocijenili visokom ocjenom 5,4, a istu ocjenu su dali i važnosti procjene rizika i koristi od cijepljenja prije donošenja odluke o cijepljenju. Povjerenje u sigurnost cjepiva protiv COVID-19 kod zdravstvenih radnika ukazuje na visok stupanj povjerenja ne samo u cjepivo već i u u regulatorne procese i znanstvene rezultate. Jedan od psiholoških prediktora koji negativno utječe na odluku o cijepljenju je samozadovoljstvo pojedinca tj. njegov osjećaj da njegovo zdravlje ova zarazna bolest ne može ugroziti. Ono se odražava kroz stav da je cijepljenje nepotrebno, jer COVID-19 nije velika prijetnja. Takav stav u zdravstvu je izrazito nepopularan i podržava ga samo 12 % ispitanika. Četvrti prediktor odluke o cijepljenju je svijest o kolektivnoj odgovornosti tj. motivacija da vlastitim cijepljenjem zdravstveni djelatnici pridonesu smanjenju prijenosa bolesti i tako zaštite druge. Taj stav dijeli 76 % ispitanika.
Pogledajte cijelo istraživanje http://bit.ly/Pogledaj_što_misle_o_cijepljenju_protiv_COVID19

[1] U zdravstvu ukupno radi 73 tisuće zdravstvenih djelatnika (ovaj broj ne uključuje nezdravstvene djelatnike zaposlene u zdravstvu)