Budući da se medicinske sestre kao najbrojnija skupina zdravstvenih djelatnika nalaze na prvom mjestu odgovora na zdravstvene krize o ulozi medicinske sestre u odgovoru na pandemiju COVID 19 puno se artikuliralo kako u stručnim tako i u javno društvenim glasilima. Svi su upućivali na to, da medicinske sestre imaju ključnu ulogu u odgovoru na pandemiju COVID 19, jer pružaju izravnu skrb bolesnicima i sudjeluju u organizaciji i provedbi mjera u javnozdravstvenom području. Iskustva pružanja skrbi bolesnicima u već epidemijom zahvaćenim zemljama upućivala su da cjelokupna situacija može imati značajne kratkoročne i dugoročne posljedice za medicinske sestre, druge zdravstvene i ne zdravstvene djelatnike i društvo u cjelini. Kako bi osigurali najbolju skrb za naše bolesnike i sigurne uvjete za sve djelatnike pristupili smo izradi strategije u našoj ustanovi. U upravi KBC-a Zagreb je već 12. veljače 2020. godine održan sastanak, na kojem smo diskutirali o spoznajama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti o novom koronavirusu. Nakon sastanka  u Upravi održan je sastanak svih članova stručnog kolegija za zdravstvenu njegu. Na sastanku smo imenovali koordinatore za sva specifična područja te koordinatora za psihološku potporu djelatnicima.

Prvi korak bio je učiniti analizu broja osoblja koje zbog čimbenika rizika ima ograničenja rada u COVID zoni. Potom smo učinili analizu osoblja koje je osposobljeno za rad u jedinici intenzivnog liječenje, a istovremeno smo krenuli s edukacijom dodatnog osoblja. Učinili smo reorganizaciju Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP-a) i oformili COVID zonu s 17 izolacija, odjel za produženo liječenje, na kojem se smještaju suspektni bolesnici kako bi ograničili prodor virusa na odjele te opservaciju za COVID pozitivne bolesnike. Na Klinici za pedijatriju formiran je COVID odjel za liječenje djece, a u Klinici za ženske bolesti i porode COVID rodilište. Budući da je odlukom Ministra zdravstva donesena odluka da uz Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, KB Dubrava bude COVID bolnica za bolesnike s područja Grada Zagreba bilo nam je jasno da će naši djelatnici odlaziti u te ustanove kako bi pomogli u skrbi za naše bolesnike. Odmah po donošenju te odluke započeli smo razgovore i pripremu našeg osoblja, motivirajući ih i pojašnjavajući kako smo pozvani pružiti pomoć u skrbi za svakog bolesnog hrvatskog čovjeka gdje god nas budu trebali. Napravili smo plan rotacija. S zahvalnošću i ponosom mogu reći da su se velika većina javljala dragovoljno. Donijeli smo odluku da u drugim ustanovama rade do mjesec/mjesec i pol, a nakon toga ćemo ih zamijeniti (neki su željeli ostati duže). Do danas je u drugim ustanovama radilo: u Klinici Fran Mihaljević 11, u OB Varaždin 18, u Areni 26, u KB Dubrava 130  medicinskih sestara/tehničara. U mjesecu studenom djelatnici KBC-a Zagreb su u KB Dubrava potpuno preuzeli intenzivnu jedinicu s 12 postelja i 2 odjela s ukupno 38 postelja. U KB Dubrava još uvijek radi 66 naših medicinskih sestara/tehničara. Za liječenje COVID 19 pozitivnih bolesnika na lokaciji Rebro u prosincu smo otvorili jedinicu intenzivnog liječenja s 8 postelja i dva odjela s ukupno 32 postelje. Rad u COVID jedinicama koje je pod vođenjem naših djelatnika organiziran je kao i u drugim europskim ustanovama. Na prvom mjestu je štititi najveću dobrobit bolesnika koji su u našoj skrbi i naših djelatnika. Ovdje je važno naglasiti da medicinske sestre/tehničari KBC-a Zagreb ulažu velike napore kako bi osigurali skrb za svakog potrebitog i bolesnog čovjeka koji boluje od drugih bolesti. Za ilustraciju iznosimo brojke: kroz naše trijažna mjesta dnevno prođe oko 4.500 osoba koje trebaju različite oblike pomoći, kroz OHBP i odjele zbrinuto je preko 1.700 COVID pozitivnih bolesnika. Istovremeno smo imali 485 COVID 19 pozitivnih medicinskih sestara/tehničara, a u samoizolaciji ih je bilo 927. Nikad niti jedna usluga nije bila uskraćena.

S ponosom mogu reći da naše medicinske sestre/tehničari skrb za bolesne i potrebite stavljaju ispred osobne samoodrživosti unatoč tome što su u ovoj ugrozi mnogi od njih iskusili vlastite tjelesne i emocionalne stresove, zajedničke drugim ljudima.

Ana Ljubas, mag. med. techn., FESC
Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra KBC-a Zagreb