Kako prijaviti sumnju na nuspojavu?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. Sumnje na nuspojave lijekova trebaju se u pisanom obliku prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, a u slučaju cjepiva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Sumnju na nuspojavu lijeka moguće je prijaviti putem:

Sumnju na nuspojavu lijeka obvezni su prijaviti:

  • zdravstveni radnici koji dolaze u doticaj s pacijentom/korisnikom lijeka
  • proizvođač lijeka
  • nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
  • nositelj odobrenja za paralelni uvoz
  • uvoznik
  • veleprodaja
  • zdravstveni radnik koji sudjeluje u kliničkom ispitivanju u svojstvu ispitivača, obvezan je sve ozbiljne štetne događaje na lijek odmah prijaviti naručitelju kliničkog ispitivanja.

Pacijent/korisnik lijeka o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva treba obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim je došao u doticaj.

Pacijent/korisnik lijeka može izravno o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj pisano izvijestiti Agenciju ili nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Sumnju na nuspojavu može prijaviti pacijent/korisnik lijeka, a za poslovno nesposobnu osobu, osobu s težom duševnom smetnjom ili maloljetnu osobu sumnju na nuspojavu može prijaviti roditelj, zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

Nuspojava