Koronavirus je novi soj virusa, koji do sada nije bio otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija ga je nazvala SARS-CoV-2, a bolest koju uzrokuje COVID-19. Otkriven je u Kini krajem 2019. godine.

Zaraza koronavirusom najčešće izaziva simptome poput povišene temperature, suhog kašlja, nedostatka zraka te naglog gubitka mirisa, okusa ili promjene okusa, dok se rjeđe javljaju bolovi u tijelu, glavobolja, umor te povraćanje.

Osobi koja ima barem jedan od simptoma preporučuje se da se javi odabranom liječniku obiteljske medicine ili nadležnoj COVID ambulanti. Kako ne bi došlo do najgoreg ishoda i komplikacija zdravstvenog stanja, bitno je na vrijeme uočiti simptome i javiti se stručnjacima. Nemojte odlaziti liječniku prije nego ga nazovete!

Ključno je pridržavati se osnovnih epidemioloških preporuka kako bi spriječili zarazu koronavirusom – održavati fizički razmak, izbjegavati veća okupljanja, nositi maske i pravilno prati ruke.

NOVI KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama, a neki mogu prijeći na ljude i kasnije se prenositi s čovjeka na čovjeka.
Iako se koronavirus i virusi gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i stoga se ponašaju drugačije.
Vrijeme inkubacije koronavirusa (od izlaganja virusu do pojave simptoma) traje između 2 i 12 dana. Iako su ljudi najzarazniji kada imaju simptome nalik gripi, ljudi mogu prenijeti virus, a da nemaju simptome ili prije nego što se simptomi pojave.
Sustavna provedba epidemioloških mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u kontroli koronavirusa.

DEFINICIJA BOLESTI COVID 19

Od 6. prosinca 2020. godine, ovako je definirana bolest COVID-19:

Klinički kriteriji

Svaka osoba s najmanje jednim od sljedećih simptoma: kašalj, povišena tjelesna temperatura, kratkoća daha, iznenadni gubitak osjeta njuha kao i okusa ili poremećeni osjet okusa.

Radiološki dijagnostički kriterij

Radiološki dokaz lezija kompatibilnih s COVID-19.

Laboratorijski kriterij

Dokaz nukleinske kiseline ili antigena SARS-CoV-2 u kliničkom uzorku.

Epidemiološki kriteriji

Najmanje jedna od sljedeće dvije epidemiološke veze:

  • bliski kontakt s  COVID-19 potvrđenim slučajem u roku od 14 dana prije pojave simptoma
  • u roku 14 dana prije pojave simptoma osoba je bila korisnik ili djelatnik ustanove za smještaj vulnerabilnih skupina u kojima je potvrđena transmisija bolesti COVID-19
KLASIFIKACIJA SLUČAJA

Moguć slučaj:
Svaka osoba koja udovoljava kliničkim kriterijima
Vjerojatan slučaj:
Svaka osoba koja ispunjava kliničke kriterije i ima jasnu epidemiološku vezu
ILI
Svaka osoba koja ispunjava radiološke kriterije.
Potvrđen slučaj:
Svaka osoba koja ispunjava laboratorijske kriterije.

SIMPTOMI COVID-19

Virus može uzrokovati simptome slične gripi poput:

  • povišene tjelesne temperature
  • kašlja
  • otežanog disanja
  • bolova u mišićima
  • umora i opće slabosti
  • gubitka osjeta okusa i mirisa

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta.

Kako razlikovati simptome COVID-19 od gripe ili prehlade?

RANJIVE SKUPINE

Općenito starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput povišenog tlaka, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti jetre i bolesti dišnih puteva) imaju veći rizik razvoja težih simptoma bolesti COVID-19 te povećan rizik od razvoja komplikacija.

LIJEČENJE COVID-19

Trenutno ne postoji potvrđeni lijek koji efikasno liječi ovu bolest tj. ne postoji posebno liječenje. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim za koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature). Potporno liječenje može biti vrlo učinkovito. Stoga je pored poštivanja epidemioloških mjera, cijepljenje jedan od načina suzbijanja epidemije.

Izvori informacija i korisni linkovi

www.koronavirus.hr

www.hzjz.hr  

www.halmed.hr

www.ecdc.europa.eu

https://vaccination-info.eu/en

www.ema.europa.eu/en (EMA)

www.rki.de  (Robert Koch Institut)

https://www.hse.ie/eng/health/immunisation/ (National Immunisation Office)

https://ec.europa.eu/info/index_hr  (Europska komisija)