Comirnaty – Pfizerovo cjepivo protiv SARS-CoV-2 virusa odobreno je u nekoliko zemalja te se počelo koristiti. Vrijeme je da detaljno objasnimo njegov sastav. Pojedinačna doza iznosi 0,3 mL i kvantitativni sastav u miligramima je sastav u toj dozi.

Comirnaty sastav

U cjepivu se nalaze anorganske soli: 0,36 mg natrijevog klorida, 0,01 mg kalijevog klorida, 0,07 mg natrijevog hidrogenfosfat dihidrata i 0,01 mg kalijevog dihidrogenfosfata. Funkcija tih tvari je održavanje stabilnog pH (kiselosti) i optimalne koncentracije soli koja ne šteti ljudskom tkivu i koja istovremeno stabilizira lipidne nanočestice koje ćemo objasniti u daljnjem tekstu. Osim anorganskih soli cjepivo sadrži i 6 mg šećera sukroze (saharoze) koja služi kao stabilizator.

Cjepivo sadrži 0,03 mg mRNA koju čiju smo proizvodnju već detaljno opisali. Nastanak te mRNA još detaljnije ćemo objasniti u zasebnom članku.

Cjepivo sadrži lipidnu (masnu) komponentu koja omogućuje ulazak mRNA u stanice. Zajedno s mRNA one tvore lipidne nanočestice skraćenog naziva LNP (lipid nano-particles). Koje su to lipidne komponente? Prva je kolesterol, lipid koji nalazimo u ljudskom tijelu u normalnim, zdravim membranama. U jednoj dozi nalazi se 0,2 mg kolesterola. On stabilizira dvoslojnu lipidnu strukturu lipidnih nanočestica sličnu staničnim membranama.

Kolesterol je farmakopejski ekscipijens (pomoćna tvar) koja ima jasno definiranu čistoću i kvalitetu. Drugi lipid je 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin kojeg ima 0,09 mg po dozi. To je lipid koji nastaje i u živim organizmima, a prepoznajete ga pod grupnim nazivom lecitin. Kao i kolesterol, on stabilizira dvoslojnu lipidnu strukturu lipidnih nanočestica. Dvoslojna lipidna struktura koja sliči našim staničnim membrana omogućuje ulazak mRNA u stanice.

Ova dva spoja su neophodna jer sljedeća dva lipida koja spominjemo u tekstu imaju tendenciju da grade jednoslojne lipidne strukture, a ne dvoslojne lipidne strukture. Ovdje i stajemo sa sastojcima iz bakine kuhinje (osim mRNA).

Sastav

ALC-0315, (4-hidroksibutil)-azanedil)-bis-(heksane-6,1-diil)-bis-(2-heksildekanoat), je kationski lipid. U cjepivu ga ima 0,45 mg. „Kationski“ znači da ima pozitivan naboj pri fiziološkom pH (kiselosti) ljudskog tijela. Zašto je potrebno da naboj bude pozitivan? mRNA molekula je pri fiziološkom pH organizma negativno nabijena. Pozitivno nabijeni kationski lipid stupa u interakciju s negativno nabijenom mRNA molekulom jednostavnim zakonima elektrostatskog privlačenja.

Tako se mRNA inkapsulira (ugradi) u stabilne lipidne nanočestice. Kako je moguće da tako čvrst kompleks oslobodi čistu mRNA molekulu? Da bi cjepivo bilo djelotvorno, mRNA mora na neki način izaći iz tog čvrstog zagrljaja s ALC-0315 jednom kad uđe u stanicu.

Tu u pomoć pozivamo staničnu biologiju. mRNA lipidne nanočestice ulaze u endosome, malene „mjehuriće“ okružene membranom lipida. Endosomi se nalaze u citoplazmi stanice. I dok je pH citoplazme oko 7,0 (neutralna), pH endosoma je prilično kiseliji, sve do pH 4,5. Kada LNP uđu u kiseli sadržaj staničnih endosoma, dolazi do promjene naboja mRNA – ona prestaje biti negativno nabijena. Zbog toga dolazi do oslobađanja slobodne mRNA iz lipidnih nanočestica u citoplazmu i dolazak do ribosoma gdje će mRNA odigrati svoju fiziološku funkciju.

Posljednja lipidna komponenta je ALC-0159, 2-[(polietilen glikol)-2000]-N,N-ditetradecil-acetamid) koje ima 0,05 mg po dozi. Čemu ona služi? Injektiranjem cjepiva u mišićno tkivo, lipidne nanočestice bi mogle reagirati s proteinima koje nalazimo na membranama stanica i u međustaničnom prostoru. ALC-0159 stabilizira kompleks lipidnih nanočestica i mRNA i sprječava nespecifično vezanje za proteine.

Potencijalno vezanje lipidnih nanočestica za proteine moglo bi smanjiti efikasnost ulaska mRNA u stanice. ALC-0315 i ALC-0159 su novi ekscipijensi (pomoćne tvari) koje su se pojavile s RNA lijekovima. Polietilen glikol nalazi se u sastavu niza oralnih i injekcijskih lijekova.

U cjepivu se nalazi i voda za injekcije.

Cjepivo ne sadrži konzervanse, proteine jaja, gluten, orašide i sjemenke niti se te tvari koriste u procesu proizvodnje.

Vrlo rano u procesu proizvodnje koristi se jedan od derivata kravljeg mlijeka, no u konačnom proizvodu se ne očekuje njihov nalazak. U ranoj fazi proizvodnje koristi se antibiotik kanamicin, kojeg ne očekujemo u konačnom proizvodu u količinama koje možemo detektirati analitičkim tehnikama. U cjepivu se ne nalaze penicilin, neomicin i drugi antibiotici.

Alergija na penicilin nije prepreka cijepljenju. Alergija na lateks nije prepreka jer čepovi bočica nisu napravljeni od lateksa već od bromobutila. Alergija na jaja, soju, orašide te celijakija nisu prepreka cijepljenju.

Smjernice

Trenutne smjernice u Ujedinjenom Kraljevstvu upozoravaju samo na osobe koje su imale povijest anafilaktičke reakcije na druga cjepiva, prvu dozu SARS-CoV-2 cjepiva te hrane. Anafilaktička reakcija (https://bit.ly/35Mbpw4) je snažan tip alergijskog odgovora. Takvi ljudi kao lijek u slučaju nužde sa sobom nose lijek EpiPen (adrenalin).

Iste smjernice upozoravaju na osobe s prethodnom anafilaktičkom reakcijom na polietilen-glikol (PEG, makrogol) iz drugih lijekova. U SAD-u upozoravaju na osobe koje su imale ozbiljne reakcije na komponente cjepiva. Europska agencija za lijekove dala je precizna upozorenja koja vrijede i za našu zemlju.
Comirnaty – cjepivo čuva na temperaturama od -90 °C do -60 °C, a nakon otapanja mora se  razrijediti s fiziološkom otopinom. Najprije se mora prenijeti na temperaturu +2 °C do +8 °C i u prosjeku otapati 3 sata. Može se otopiti na temperaturi od +30 °C kroz 30 minuta. Cjepivo prije razrjeđivanja stabilno je na temperaturi do 30 °C do najviše dva sata i do 5 dana na temperaturi +2 °C do +8 °C. Potom ga se mora razrijediti s 1,8 mL fiziološke otopine.

Otapanje se vrši okretanjem bočice deset puta, ali bez protresivanja odnosno snažnog mućkanja zbog prisustva lipidnih komponenti koje se mogu pjeniti. Nakon razrjeđivanja s fiziološkom otopinom, cjepivo je stabilno do šest sati na temperaturi u rasponu od +2 °C do 30 °C. Razrijeđeno Comirnaty cjepivo se nikako ne smije ponovo zamrzavati. Pojedinačna doza iznosi 0,3 mL a bočica sadrži pet do šest doza.

Razmak između dviju doza Comirnaty – Pfizerovog cjepiva iznosi 21 dan.

dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm.