mRNA cjepivo tvrtke Moderna u SAD-u je drugo odobreno mRNA cjepivo protiv virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje covid-19. U prethodnom članku upoznali smo sastav mRNA cjepiva tvrtki Pfizer/BioNTech pa ako niste, detaljno pročitajte opis njegovog sastava.

Sastav cjepiva

Sastav Modernina mRNA cjepiva vrlo je sličan Pfizer/BioNTechovom cjepivuCjepivo sadrži u jednoj dozi 0,31 mg trometamina i 1,18 mg trometamin klorida (Tris, trometamol) te 0,043 mg octene kiseline i 0,12 mg natrijevog acetata (natrijeve soli octene kiseline). Ove tvari su puferi koji stabiliziraju pH cjepiva (pH je mjera za kiselost/bazičnost). Puferi se moraju dodati zbog stabilnosti cjepiva.

Pfizerovo cjepivo sadrži natrijev hidrogenfosfat dihidrat i kalijev dihidrogenfosfat kao pufer. O puferu Tris u cjepivu smo već pisali, kao i neobičnoj zabuni s nesteroidnim protuupalnim lijekovima, nastaloj pogrešnim pretraživanjem interneta. Sve te tvari koriste se i u drugim injekcijskim oblicima i sigurne su za primjenu.

Kao i Pfizerovo cjepivo, Modernino cjepivo sadrži 43,5 mg sukroze (saharoze). Sukroza je stabilizator cjepiva, a radi se o običnom kuhunjskom šećeru.

Cjepivo sadrži 100 mikrograma mRNA koja kodira „spike“ protein (protein-šiljak) SARS-CoV-2 virusa. Pfizerovo cjepivo sadrži 30 mikrograma mRNA. Optimalna doza mRNA, kao i u slučaju Pfizerovog cjepiva, odabrana je u fazi I/II kliničkog istraživanja. Kao što sam već i najavio, o mRNA u samim cjepivima Moderne i Pfizer/ BioNTecha još ćemo detaljnije pisati za one koje žele znati više i uhvatiti se u koštac s kompleksnijom molekularnom biologijom. mRNA je i glavna aktivna tvar cjepiva koja započinje kaskadu imunološkog odgovora.

Lipidi

Kao i Pfizerovo cjepivo, Modernino cjepivo sadrži 1,93 mg lipida koji omogućuju ulazak mRNA u stanice. Sadrži kolesterol 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC). Pfizerovo cjepivo sadrži iste lipide. To su prirodni lipidi (masne tvari) koje nalazimo u sastavu normalnih staničnim membrana. Njihova je funkcija stvaranje dvoslojnih lipidnih struktura kako bi mRNA lakše ušla u stanicu.

Cjepivo sadrži kationski lipid skraćenog naziva SM-102, a točnog kemijskog naziva heptadekan-9-il-8-((2-hidroksetil)(6-okso-6-(undeciloksi)heksil)amino)-oktanoat. Kako na internetu nalazite informaciju da je SM-102 „zaštićeni lipid“ (proprietary lipid), htio sam dati preciznu informaciju o kojoj se molekuli radi. Njegova je funkcija kao i ona ALC-0315 lipida u Pfizerovom cjepivu. On snažno veže mRNA molekulu, a oslobodit će je u endosomima stanica. Ako želite znati više o mehanizmu tog procesa, pročitajte članak o sastavu Pfizerovog cjepiva.

Cjepivo sadrži polietilen-glikol 2000-dimiristoil-glicerol. On je sličan ALC-0159 Pfizerovog cjepiva i ima istu funkciju, a to je sprječavanje nespecifičnih reakcija mRNA i proteina na stanicama i između stanica koje bi mogle smanjivati ulazak mRNA u stanicu, a time i efikasnost (djelotvornost) cjepiva. Postavljali ste pitanja oko polietilen-glikola, stoga ćemo uskoro opisati ovu pomoćnu tvar (ekscipijens).

Cjepivo ne sadrži konzervanse, proteine jaja, gluten, orašide i sjemenke niti se te tvari koriste u procesu proizvodnje. Alergije na nutritivne ili inhalacijske alergene nisu kontraindikacija za cijepljenje.
Primjena cjepiva

Modernina i Pfizer/BioNTechova cjepiva razlikuju se u stabilnosti i primjeni. Modernino cjepivo čuva se na -25 °C do -15 °C. Ne smije se čuvati na suhom ledu te na temperaturama ispod -40 °C. To je jednostavniji način skladištenja od Pfizerovog cjepiva koje se čuva na temperaturama od -90 °C do -60 °C.

Modernino cjepivo ne treba razrjeđivati već je spremno za korištenje, što olakšava korištenje. Nakon odmrzavanja bočica je stabilna do čak 30 dana nakon +2 °C do +8 °C. Prije korištenja sadržaj bočica se mora otopiti na +2 °C do +8 °C najmanje 2 sata i 30 minuta ili na sobnoj temperaturi (do +25 °C) kroz najmanje pola sata. Cjepivo se ne smije ponovo zamrzavati.

Cjepivo je stabilno na sobnoj temperaturi (do +25 °C) do 12 sati ako nije uzeta niti jedna doza. Prije upotrebe se cjepivo promiješa blagom vrtnjom bočice, ali bez mućkanja. Nakon uzimanja prve doze iz bočice, ona je stabilna na sobnoj temperaturi (+25 °C) do šest sati.

Samo je cjepivo bijela suspenzija koja ne smije imati vidljive čestice ili drugačiju boju. U slučaju drugačije boje ili vidljivih čestica, cjepivo se ne smije koristiti. Prisustvo vidljivih čestica je znak nakupljanja čestica lipida s mRNA i to bi moglo smanjiti efikasnost cjepiva. Pojedinačna doza iznosi 0,5 mL, a bočica sadrži deset doza.

Razmak između dviju doza Moderninog cjepiva iznosi mjesec dana (28).

dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm.